Banner

Lønnskjøring


Vi kan bistå ditt firma med alt innenfor lønnskjøring.

Følgende er noen av oppgavene vi kan bistå med innenfor lønnsområdet:

  • Utkjøring og sending av lønnsslipper
  • Konterings- og utbetalingslister
  • Terminoppgaver for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
  • Feriepengelister
  • Avstemmingsarbeid
  • Utarbeidelse av lønns- og trekkoppgaver
  • Øvrige rapporter og oppgjørslister ( fagforening, påleggstrekk o.l)
  • Kontroll/bistand med reiseregninger
  • Kontroll og registrering av lønnsgrunnlag