Banner

Våre Tjenester


 Regnskapsføring – Inkasso – Økonomisk konsulent

Regnskapet inneholder mye viktig informasjon om bedriften. Bruken av denne informasjonen er nøkkelen til bedre økonomisk kontroll.

Vi legger stor vekt på å skape en trygg situasjon for våre kunder, ved jevnlig gjennomgang og tolkning av regnskapet. Vi er din diskusjonspartner og rådgiver for et godt bedriftsregnskap.

Med Bakkan Regnskap AS som samarbeidspartner lar du fagfolk med bred kompetanse ta seg av regnskapet. Dette gir deg og dine ansatte bedre tid, slik at dere kan ha fokus på kjernevirksomheten, salg og videreutvikling av bedriften.

Vår erfaring er at dette er en mer effektiv måte å bruke bedriftens ressurser på. I tillegg får du innsyn og tilgang til styringsverktøyer og rapporter som du trenger for å gi din bedrift økt konkurransekraft.

La oss ta oss av regnskapet, så gjør du det du kan best.