Banner

Årsoppgjør


Vi kan bistå med årsavlutning for både aksjeselskap, ansvarlig selskap og personlig næringsdrivende.

Følgende er noen av oppgavene vi kan bistå med innenfor årsoppgjør: 

  • Selvangivelse og tilhørende ligningsskjemaer
  • Levering til det offentlige
  • Skatteberegning
  • Årsregnskap
  • Protokoller vedr generalforsamling og selskapsmøter.
  • Samarbeid med revisor
  • Rådgivning vedrørende skattemessige disponeringer