Banner

Budsjettering


I tillegg til regnskapet er budsjettet det viktigste økonomiske styringsverktøyet bedriftene har. Vi legger derfor stor vekt på at du som kunde i størst mulig grad er involvert i budsjetteringen. Innenfor mange bransjer er konkurransen hard og fortjenestemarginene minimale. Derfor blir planlegging og budsjettering stadig viktigere. Vi kan bistå med hele budsjettet eller være en samtalepartner.

Følgende er noen av oppgavene vi kan bistå med innenfor budsjettering: 

  • Resultatbudsjett
  • Balansebudsjett
  • Likviditetsbudsjett
  • Langtidsbudsjettering
  • Investeringsbudsjett
  • Revidering av budsjett
  • Utarbeidelse av prognoser